JJPO voor corporaties

Janssen de Jong Projectontwikkeling is al jaren een sterke partner van corporaties en gemeenten in grote herstructureringsopgaven. In integrale binnnenstedelijke gebiedsontwikkeling zijn wij als risicodragende marktpartij vaak de olie in de motor van complexe herstructureringsprocessen.

 

Maar ook voor kleinschaligere ontwikkelingen van binnenstedelijke herontwikkelingslocaties voor woningen of maatschappelijk vastgoed werkt Janssen de Jong Projectontwikkeling samen met of in opdracht van corporaties.

Al naar gelang de aard van het opgave en de wensen van de partner kan de samenwerking op verschillende manieren vormgegeven worden: een marktconsultatie of adviesopdracht, projectmanagement, het voeren van een (gezamenlijke) grondexploitatie, turn key vastgoedontwikkeling tot volledig risicodragende gebiedsontwikkeling.

Lees meer over:

Herstructurering    
Turn key ontwikkeling    
Woonzorgcentra    
Venlo Rutgerusgang

Partners van Janssen de Jong Projectontwikkeling: