Bedrijfsprofiel

Janssen de Jong Projectontwikkeling is een zelfstandige en risicodragende projectontwikkelaar die zich richt op het totale ontwikkelingstraject. Al onze ontwikkelingen krijgen een eigen identiteit mee, passend bij de unieke fysieke en sociale omgeving van het project. Het realiseren van een blijvend prettig woon-, werk- en leefmilieu met oog voor detail van de woning of het bedrijfsgebouw en haar omgeving staan hierbij voorop. Rekenschap geven aan de rol van belanghebbenden zoals onze partners, maar ook omwonenden, speelt hierin een belangrijke rol. Wij ontwikkelen niet alleen voor het nu, maar kijken in al onze ontwikkelingen naar de toekomst van de gebruiker, het vastgoed en haar omgeving.


Janssen de Jong Projectontwikkeling is lid van de Neprom en het SWK.

Ontwikkelingsfilosofie
Al onze ontwikkelingen krijgen een eigen identiteit mee, passend bij de unieke fysieke en sociale omgeving van het project. Het realiseren van een blijvend prettig woon-, werk- en leefmilieu met oog voor detail van de woning of het bedrijfsgebouw en haar omgeving staan hierbij voorop. Rekenschap geven van de rol van belanghebbenden zoals onze partners, maar ook omwonenden, speelt hierin een belangrijke rol. Wij ontwikkelen niet alleen voor het nu, maar kijken in al onze ontwikkelingen naar de toekomst van de gebruiker, het vastgoed en haar omgeving.

Samenwerking
Janssen de Jong Projectontwikkeling hecht veel waarde aan transparante en praktische samenwerking met gemeenten, woningbouwverenigingen en marktpartijen bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe projecten. Janssen de Jong Projectontwikkeling wordt dan ook vaak gevraagd voor het opstellen van wijkontwikkelingsplannen. Hierbij worden bewoners en belanghebbenden nauw betrokken. Vanwege het uitgebreide netwerk van Janssen de Jong Projectontwikkeling met financiers en beleggers kunnen projecten zowel in de koopsector als in de commerciële huur gerealiseerd worden.

Team
De slagvaardige en flexibele teams van Janssen de Jong Projectontwikkeling zijn werkzaam vanuit het hoofdkantoor in Son en Breugel of vanuit één van de regiokantoren in Utrecht, Hengelo en Venlo. Alle medewerkers beschikken over de juiste kennis en ervaring om zowel grootschalige als kleinschalige projecten tot een goed eindresultaat te brengen. Bewaking van kwaliteit, kosten en planning alsmede een goede communicatie, vormen een integraal onderdeel van deze aanpak.

Duurzaam ontwikkelen
Janssen de Jong Projectontwikkeling streeft naar een duurzame samenleving en doet dit in samenspraak met medewerkers en stakeholders. Onze ambities op het gebied van duurzaamheid gaan verder dan alleen de aandacht voor het realiseren van energiezuinige gebouwen en het gebruik van milieuvriendelijke materialen.

Duurzaamheid bereik je niet door hoogwaardige technische installaties 'achteraf' aan je ontwerp toe te voegen. Echt duurzaam wordt een project pas als vanaf het eerste concept alle aspecten van duurzaamheid integraal in het ontwerpproces worden meegenomen. Zuinig omgaan met energie, zorg voor het milieu, aandacht voor de gezondheid van de gebruiker, een ontwerp gericht op gebruikerskwaliteit en rekening houden met toekomstwaarde vormen hierin de leidraad bij de ontwikkeling van scholen, multifunctionele accommodaties, gemeentehuizen, zorgvoorzieningen, bedrijfsgebouwen en woningen.

De professionals van Janssen de Jong vertalen de wensen van de opdrachtgever of samenwerkingspartner door middel van hun integrale projectaanpak naar conceptueel duurzame huisvestingsoplossingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bewezen technieken en de expertise van ervaren adviseurs.

Integrale aanpak
Janssen de Jong Projectontwikkeling maakt deel uit van de Janssen de Jong Groep, een onderneming actief in verschillende sectoren van de bouwnijverheid in Nederland en het Caribisch gebied. Zowel bij de voorbereiding als de uitvoering van projecten worden regelmatig zusterbedrijven ingeschakeld. Kwaliteit, zowel van het eindproduct als ook van de dienstverlening, staat hoog in het vaandel. Alle werkmaatschappijen, waaronder ook Janssen de Jong Projectontwikkeling, zijn ISO-gecertificeerd.

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Vlag JaJo

Janssen de Jong Groep

Janssen de Jong Projectontwikkeling is een dochteronderneming van Janssen de Jong Groep.

Janssen de Jong Groep creëert vernieuwende oplossingen voor een groeiende vraag naar flexibele, betaalbare en duurzame woningen, bedrijfshuisvesting, maatschappelijk vastgoed, infrastructuur, scholen, ziekenhuizen, zee- en luchthavens, enz. De groep ontwikkelt, bouwt, renoveert, restaureert en doet onderhoud voor bedrijven, particulieren en overheden in binnen- en buitenland. De aanpak garandeert hoogwaardige producten en diensten die in korte tijd en zonder zorgen voor de opdrachtgever worden geleverd. Janssen de Jong Groep behoort tot de landelijke top van bouwbedrijven.

Financiële gang van zaken van Janssen de Jong Groep

Kerncijfers:

  • Omzet: €326 miljoen (2015: €300 miljoen)
  • Operationeel resultaat (EBIT): €12 miljoen (2015: €10 miljoen)
  • Resultaat na belasting: €8 miljoen (2015: €6 miljoen)
  • Solvabiliteit per 31 december 2016: 31% (2015: 33%)

 

Voor het jaarverslag van Janssen de Groep verwijzen wij u naar de website van Janssen de Jong Groep: www.jajo.com

Integriteit

Aandacht voor integriteit en inbedding hiervan is een voortdurend proces. Integriteit is geen kwestie van regels alleen, maar ook van procedures en de bedrijfscultuur waarbij medewerkers bereid zijn elkaar aan te spreken en hun verantwoordelijkheid te nemen.

Voor Janssen de Jong Groep staat "de mens" centraal. Dit geldt zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten en zakenpartners. We treden elkaar met open vizier en vertrouwen tegemoet. Integriteit, kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid zijn hierbij onze kernwaarden.

Elke medewerker van de Groep is op zijn of haar integriteit aanspreekbaar. De leiding gaat daarbij voorop in het uitdragen ervan. Integriteit maken we echter niet alleen, maar juist met elkaar. Leidinggevenden scheppen hiervoor het juiste klimaat en vormen hiermee het fundament van ons integriteitbeleid.

Ons integriteitsbeleid en de bedrijfscode vind je op de website van Janssen de Jong Groep.
De flyer (Ons beleid) is een samenvatting ervan.

Raad van Bestuur Janssen de Jong Groep