Ondertekening overeenkomst bedrijfsverzamelgebouw Larenstein

Op 14 mei hebben wethouder economische zaken drs. A.J. Ditewig en de heer G. Verkerk van projectontwikkelaar Jansen de Jong, de overeenkomst ondertekend om op bedrijvenpark Larenstein een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren.

Jansen de Jong is gespecialiseerd in het realiseren van bedrijfsverzamelgebouwen. De units die op Larenstein gebouwd worden zijn primair bedoeld voor Biltse ondernemers. Met de bouw wordt voorzien in de behoefte van kleinere bedrijven om zich te vestigen op een mooi gelegen, goed bereikbaar bedrijvenpark. Als 60% van de units is verkocht of verhuurd, wordt de grond geleverd en kan de ontwikkelaar beginnen.

De realisatie van bedrijvenpark Larenstein is bijna afgerond. Het park is met name ontwikkeld om de bebouwde kom te ontlasten van (milieu)hinderlijke bedrijven of voor ondernemingen die willen uitbreiden en daar op hun bestaande locatie te weinig ruimte voor hebben. In de zomer wordt de rotonde op de kruising Biltse Rading en Groenekanseweg aangelegd. Hierdoor zal de doorstroming vanaf de snelwegen sterk verbeteren.

Het streven is om dit jaar alle kavels op Larenstein verkocht te hebben. De gemeente gaat de resterende kavels actief te koop aanbieden via een lokale bedrijfsmakelaar. In eerste instantie worden de kavels aangeboden aan Biltse bedrijven. Als blijkt dat daar te weinig belangstelling is, kunnen ook bedrijven van buiten de gemeente de kavels kopen.

Bron: Gemeente de Bilt<< Naar nieuwsoverzicht
De Bilt Larenstein