Gemeente Stichtse Vecht en Janssen de Jong tekenen samen voor de herontwikkeling van het Domineeslaantje in Breukelen

De gemeente Stichtse Vecht en Janssen de Jong Projectontwikkeling tekenen op 30 mei een overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van 27 woningen. De te ontwikkelen locatie ligt op de voormalige locatie van de Vijverhof en Danne school aan het Domineeslaantje in Breukelen. Voorafgaand aan de Europese aanbesteding is in samenspraak met de omwonenden een stedenbouwkundig kader opgesteld. Dit was het uitgangspunt voor de 5 geselecteerde partijen die gevraagd zijn om een ontwerp en grondbieding in te dienen.

De gemeente Stichtse Vecht heeft in deze procedure gekozen voor de inzending van Janssen de Jong Projectontwikkeling dat uitgaat van een plan van 27 grondgebonden woningen.

 Wethouder Franko Zivkovic:
‘’Het samen met de omwonenden opgestelde stedenbouwkundig kader was de leidraad waar de ontwikkelaar zich aan moest houden. Uiteindelijk laat Janssen de Jong samen met Mulleners + Mulleners Architecten zien hoe binnenstedelijke woningbouw toch passend binnen aard en schaal van een kleine dorpskern ingepast kan worden. Hoe mooi is het dan als het traject waar inwoners veel input voor hebben gegeven dan ook terug is te zien in dit ontwerp.”

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is de eerste stap gezet tot realisatie van de 27 woningen, waarvan 30% sociaal welke gebouwd worden voor Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. Na het vaststellen van het bestemmingsplan zal het terrein formeel aangekocht worden door de ontwikkelaar.

Hortense Kwartier
Het plangebied is omgedoopt tot het Hortense Kwartier en wordt de komende tijd verder uitgewerkt om tot een procedure-gereed ontwerpbestemmingsplan te komen. Het nieuwbouwplan kent een verscheidenheid aan woningtypologieën, onder andere: rijwoningen (zowel koop als sociale huur), twee-onder-een-kapwoning en vrijstaande woningen. Het karakter van de architectuur kan het beste omschreven worden als een vertaling van ambachtelijke bouwkunst waarbij juist geproportioneerde kozijnen en ramen en goed uitgevoerd timmerwerk de basis vormen van de uitstraling. Hierbij heeft de architect zich dan ook laten inspireren door de architectuur van het aanwezige Sluiswachtershuisje en het huis Groenzicht aan de Marijkestraat in Breukelen.

Janssen de Jong zal tevens zorgdragen voor het bouw- en woonrijp maken van het totale plangebied.

Planpresentatie
In juni wordt het winnende plan, Hortense Kwartier, gepresenteerd aan omwonenden, geïnteresseerden en belanghebbenden. Op deze avond wordt de context van het plan gepresenteerd en het voorlopig ontwerp van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte bekend gemaakt.

Indien de verdere uitwerking van het plan voorspoedig verloopt wordt in het vierde kwartaal van dit jaar de bestemmingsplanwijzigingsprocedure opgestart.  << Naar nieuwsoverzicht
Breukelen - vogelvluchtBreukelen - tekenen 1Breukelen - tekenen 2