Melick - Woonparc Apollolaan

Prijsvraag
De gemeente Roerdalen heeft in 2003 een prijsvraag uitgeschreven voor de herontwikkeling van de twee locaties van de sportvelden in de kernen Melick en Herkenbosch. Janssen de Jong werd door het gemeentebestuur als partner verkozen vanwege de grote toegevoegde waarde die zij aan de ontwikkelingsopgave wist toe te voegen, de kwalitatief hoogwaardige uitwerking van de plannen, alsmede het gunstige financiële aanbod van Janssen de Jong Projectontwikkeling. Met de grondopbrengsten van deze locaties kan de gemeente Roerdalen andere projecten van het Reconversieplan Roerdalen financieren.

Integrale gebiedsontwikkeling
De gemeente Roerdalen en Janssen de Jong Projectontwikkeling hebben in een
realiseringsovereenkomst vastgelegd dat de totale gebiedsontwikkeling van beide locaties door Janssen de Jong wordt uitgevoerd. Dit geldt voor het bouwrijp maken van de terreinen, de aanleg van nutsleidingen en onder- en bovengrondse infrastructuur, de realisatie van de woningen en de afwerking van het gebied met groenvoorzieningen. De synergie tussen de dochterbedrijven van Janssen de Jong Groep wordt hiermee overduidelijk benut. Bovendien wordt het ambtelijk apparaat hierdoor minimaal belast. Voor de gemeente Roerdalen resulteert de integrale planontwikkeling in een optimale fasering van de bouwplannen en financiële middelen en een gegarandeerde hoge kwaliteit van de openbare ruimte op de langere termijn.

Duurzaam Bouwen
Hoewel hiertoe niet verplicht, heeft Janssen de Jong besloten een groot deel van de woningen te voorzien van een zonneboiler, om de duurzaamheid van deze gebiedsontwikkeling te benadrukken. Daartoe wordt tevens het regenwater in het gebied geïnfiltreerd.

Melick - Woonparc Apollolaan

Programma48 woningen en 3 bouwkavels
StatusOpgeleverd
Ontwikkeling en risicoJanssen de Jong Projectontwikkeling B.V.
ArchitectWauben Architects
Ontwerp infraJanssen de Jong Infra B.V.
Aanleg infraJanssen de Jong Infra B.V.
ReferentiesCollege B&W gemeente Roerdalen
Deel dit project