Herkenbosch - 't Groendael

Prijsvraag
In het kader van de herontwikkeling van de sportparken aan de Apollolaan te Melick en de Sportlaan te Herkenbosch wenste de Gemeente Roerdalen voor de ontwikkeling en realisatie van zowel het vastgoed als de openbare ruimte samen te werken met een deskundige private partij. Na een selectieprocedure werd Janssen de Jong Projectontwikkeling als marktpartij uitgenodigd een aanbieding te doen voor beide locaties.
 

Woningen
Het plan voorziet in luxe twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen in een ruime, groene verkaveling. Hiermee worden diverse doelgroepen aangesproken:
zowel starters in het middeldure woningsegment (huishoudens zonder kinderen die
gezinsvorming overwegen) als doorgroeiers in alle prijsklassen (huishoudens met kinderen, dus meerdere slaapkamers en senioren) kunnen hier een woning van hun gading vinden.

Voor alle vrije kavels in het plangebied, waar particulieren zelf opdrachtgever zijn
voor de ontwikkeling en de bouw van hun woning, heeft Janssen de Jong een
uitgebreid informatiepakket samengesteld met informatie over:

  • de kavel, de koopprijs, de leveringsvoorwaarden, etc.
  • bouwvergunningsprocedure;
  • duurzaam bouwen;
  • het beeldkwaliteitplan;
  • architectenkeuze;
  • nutsvoorzieningen;
  • (indicatieve) sonderinggegevens.

Levensloopbestendig bouwen
Bij de ontwikkeling van de woningen is bijzondere aandacht besteed aan de levensloopbestendigheid van de woningen. Omdat niet gewenst is dat alle
voorzieningen voor later al direct in de woning aanwezig zijn, betekent levensloopbestendig bouwen eigenlijk: aanpasbaar bouwen. Janssen de
Jong heeft bij de ontwikkeling en het ontwerp van haar woningen rekening gehouden met de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van de woningen.

Planwijziging
Gedurende de realisatiefase van de plannen heeft de gemeente Roerdalen aan Janssen de Jong verzocht of de mogelijkheid bestond een nieuwe Brede School te situeren in het plangebied in Herkenbosch. Na een korte maar intensieve periode van overleg werd hierover overeenstemming bereikt en werd de exploitatieovereenkomst tussen partijen hier op aangepast.

Herkenbosch - 't Groendael

Programma34 woningen, 13 bouwkavels en 1 bredeschool
StatusOpgeleverd
Ontwikkeling en risicoJanssen de Jong Projectontwikkeling B.V.
ArchitectWauben Architects
Ontwerp infraJanssen de Jong Infra B.V.
Aanleg infraJanssen de Jong Infra B.V.
ReferentiesGemeente Roerdalen
Deel dit project