Maastricht Cloviskwartier

In Maastricht zijn medio 2007 in samenwerking met woningstichting Maasvallei 24 comfortabele woningen in de wijk Wittevrouwenveld gerealiseerd en opgeleverd.

 

Het betreffende deel van de wijk heeft een herstructurering ondergaan. Er zijn 43 huurwoningen gesloopt en deze hebben plaats gemaakt voor 24 koopwoningen.

Aanpak
De volledige regie en uitvoering van het werk waren voor rekening van Janssen de Jong Projectontwikkeling, vanwege de kennis van de woningmarkt en de ervaring met gelijksoortige projecten. Hierdoor kon de woningstichting zich richten op haar kerntaak, het verhuren en beheren van woningbezit. De woningstichting bereikte zo met een minimale inspanning een maximaal resultaat. Door de realisatie van goedkopere koopwoningen kon de doorstroming in Wittevrouwenveld bevorderd worden.

Bewonersbelangen
De doelgroep waren de toenmalige bewoners die een woning wilden kopen. Deze bewoners hebben voorrang gekregen bij de toewijzing van de koopwoningen. Er was voorzien in een sociaal plan van herstructurering. Met een andere woningstichting waren afspraken gemaakt voor huurders die wilden blijven huren.

 

Risico’s
De risico’s werden voornamelijk gedragen door Janssen de Jong Projectontwikkeling. Woningstichting Maasvallei heeft grondopbrengsten ontvangen voor een vooraf vastgesteld bedrag en profiteerde van de hogere opbrengst wanneer de verkoopprijzen van de koopwoningen zouden stijgen. Hierbij is verdeelsleutel van 50%-50% gehanteerd. Hierdoor ontving de woningstichting altijd een gegarandeerde opbrengst.

 

Realisatie
De woningen zijn gerealiseerd door Janssen de Jong Bouw uit Kerkrade. De infrastructuur is aangelegd door Janssen de Jong Infra uit Meerssen.

Maastricht Cloviskwartier

Programma24 woningen
StatusOpgeleverd
Ontwikkeling en risicoJanssen de Jong Projectontwikkeling B.V.
SamenwerkingWoningstichting Maasvallei Maastricht
ArchitectVan Wylick Architecten Eindhoven
Ontwerp infraJanssen de Jong Infra B.V.
Aanleg infraJanssen de Jong Infra B.V.
ReferentiesWoningenstichting Maasvallei
Deel dit project