Maastricht - Aldegondapark

Stedelijke vernieuwing
In het stadsdeel Scharn-Noord in Maastricht heeft Janssen de Jong Projectontwikkeling op de plaats van het oude Sigma-college samen met de gemeente Maastricht het plan Aldegondapark ontwikkeld. Dit plan voorziet in de bouw van 72 grondgebonden woningen en 35 appartementen rondom een nieuw te creëren groenpark, waarin de karakteristieke oudere bomen in het plangebied gehandhaafd blijven.

Sanering
Het plan Aldegondapark is ontwikkeld op het terrein van een voormalige garage annex tankstation, containerbedrijf en schoolgebouw. De sanering van het zwaar vervuilde terrein is, na 25 jaar vergeefse pogingen door andere partijen, een feit geworden. In samenwerking met de gemeente Maastricht en de provincie Limburg is een saneringsplan opgesteld,waarvoor Janssen de Jong Projectontwikkeling voor de € 1.500.000,- kostende sanering de nodige subsidies bij de provincie wist te verwerven.

Ontwerpteam
Om de kostbare en tijdrovende fase van het maken van een beeldkwaliteitsplan te besparen, heeft een ontwerpteam van drie Maastrichtse architecten onder supervisie van Janssen de Jong Projectontwikkeling en in samenspraak met de stedenbouwkundige en de welstandscommissie van de gemeente Maastricht, een plan uitgewerkt, waarbij de hoogwaardige moderne architectuur van de woningen direct op elkaar is afgestemd.

Maastricht - Aldegondapark

Programma72 grondgebonden woningen en 35 appartementen
StatusOpgeleverd
Ontwikkeling en risicoJanssen de Jong Projectontwikkeling B.V.
ArchitectBruls & Co. Maastricht
Ontwerp infraJanssen de Jong Infra B.V.
Aanleg infraJanssen de Jong Infra B.V.
ReferentiesGemeente Maastricht
Deel dit project