Samenwerking

Naast zelfstandige risicodragende ontwikkeling heeft Janssen de Jong Projectontwikkeling meerdere samenwerkingsverbanden met gemeentebesturen en woningcorporaties.
Al naar gelang de aard van het project worden maatwerk afspraken gemaakt, variërend van projectmanagement  tot het op turn-keybasis realiseren van projecten.

Zo worden al jaren hele bestemmingsplannen ontwikkeld door het sluiten van exploitatieovereenkomsten met gemeenten, waarbij Janssen de Jong Projectontwikkeling in overleg veelal de totale ontwikkeling ter hand neemt, inclusief de algehele aanleg van de infrastructuur, een en ander in goed overleg met de betreffende gemeentelijke diensten.
In toenemende mate wordt samengewerkt met corporaties, zowel bij herstructurering als de realisatie van bijzondere projecten als woonzorgcentra.

Al naar gelang de aard van het project worden afspraken gemaakt met de ontwikkelingspartner over de verdeling van de risico’s. De gezonde financiële positie van Janssen de Jong Groep biedt daarbij een extra waarborg voor de partners van Janssen de Jong Projectontwikkeling.

Onze praktische en transparante manier van samenwerken verzekert onze partners en eindgebruikers van een optimaal resultaat.

Lees de ervaringen van een oud-wethouder >>

Helmond Vossenberg Hoogste punt bl